پلی تایمز 2 - بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

توی این قسمت از پلی تایم نگاهی داشتیم به بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy که به تازگی ریمستر شده و نگاهی میندازیم بهخاطرات دوران کودکی