تاک تایمز 5 - شروع فصل جدید

تو این برنامه قصد داریم به اتفاقات حوزه بازی در هفته ای که گذشت بپردازیم. با ما همراه باشید ...